Tak nám beží ďalší rok a s ním aj dotácie (poukážky) na fotovoltaiku pre domácnosti.

SIEA, garant projektu www.zelenadomacnostiam.sk , predstavila plán čerpania. V roku 2017 bude viac kôl, ale s nižšou celkovou sumou na kolo.

  • Tu je harmonogram:
kolo Dátum Zariadenie Dotácia celkom Odhadovaný počet poukážok
7. 18.04.2017 elektrina    800 000 €    293
9. 16.05.2017 elektrina    650 000 €    238
12. 13.06.2017 elektrina    450 000 €    165
14. 11.07.2017 elektrina    450 000 €    165
09.11.2017 teplo a elektrina 4 650 000 € 2 076
spolu 7 000 000 € 2 937

 

Posledné kolo dotácií na fotovoltaiku v roku 2016 bolo ukončené po 20-ich minutách (a prostriedkov bolo určených 2 mi. EUR). Predpokladáme, že tentokrát bude registrácia jednotlivých kôl ukončená do 10 minút.

  • Zmena výšky dotácie: znižuje sa výška dotácie o 100 EUR na prvý kilowatt inštalácie. Miesto doterajších 1.200 EUR to bude 1.100 EUR. Maximálna dotácia na inštaláciu bude 2.450 EUR (namiesto doterajších 2.550 EUR) bez batérií.

Ak máte záujem o inštaláciu fotovoltaiky, neváhajte!

EasySun tím