Systém podpory fotovoltaických elektrárni je pre laika pomerne zložitý. Popíšeme stav k marcu 2016. 

  • V súčasnosti je najviac preferovaná podpora malých fotovoltaických elektrární s výkonom do 10 kWp. V decembri 2015 štátna agentúra Siea spustila dotačný program pre tieto malé zdroje pre domácnosti. Dotácie sú jednorazové pri výstavbe a nárok na ne majú len domácnosti. Dotácie sú vo výške 1.200 EUR pre 1 kWp výkonu a za každý ďalší 1 kWp je to 900 EUR, max. však 2.550 EUR. To v praxi znamená, že maximálnu dotáciu dostanete na 2,5 kWp výkonu, čo je v praxi priemerne 10 fotovoltaických panelov na vašej streche. 
  • Zároveň stále beží systém podpory na základe zákona 309/2009 Z.z., pri využití ktorého máte nárok na dotácie za vyrobenú elektrickú energiu a za odovzadnú do distribučnej sieti. Výkon takto zapojenej elektrárne môže byť maximálne 30 kWp. Tento program je v súčasnosti praktický nefunkčný, s výnimkou východného Slovenska, kde Vám povolia pripojiť 10 kWp.