Fotovoltaika je vhodná nielen na rodinný dom, ale aj pre firmu. Pozrime sa ako je riešená fotovoltaická inštalácia s celkovým inštalovaným výkonom 30 kWp (ďalej len FVE 30 kWp)na vzorovom príklade.  Aká je ekonomická návratnosť fotovoltaickej elektrárne v tomto prípade?

Všetky dôležité pojmy sme si vysvetlili v predchádzajúcich dieloch nášho seriálu a preto sa k ich vysvetľovaniu nebudeme vracať.

Nami osloveného zákazníka, zaujala fotovoltaika ako taká. Požiadal o cenovú ponuku pre jedno zo svojich obchodných stredísk. Tu sú fakty:

 • Ročná spotreba elektrickej energie (EE)… 391 008 kWp
 • Cena za odobratú EE …. 0,1326 EUR/kWh
 • Lokalita …………………….. Nitra
 • Typ strechy ……………….. plochá
 • Tieň na streche………….. minimálny
 • Rozloha strechy…………. dostatočná (potreba pre FVE 30 kWp je 450 m2)

Po fyzickej obhliadke sme vypočítali výrobu a úsporu elektrickej energie /EE / (v kWp a EUR) pre zákazníka. Hodnoty uvádzame v TAB 1.

TAB 1: Porovnanie prevádzky pred a po inštalácii FVE 30 kWp.

fotovoltaická elektráreň

 

Zároveň sme zákazníkovi poslali cenovú ponuku na FVE 30 kWp uvedenú v TAB 2.

TAB 2: Zhrnutie cenovej ponuky FVE 30 kWp

návratnosť fotovoltaickej elektrárneNávratnosť fotovoltaickej elektrárne

Z TAB 2 môžeme vyčítať, investícia 49 500 EUR bez DPH sa zákazníkovi vráti do 7 rokov (t.j. výnos je 14,5% ročne).

Záver je rýchly a jednoduchý. V praxi sa však stretávame s  množstvom otázok a preto podrobnejšie vysvetlime, ako sme sa dopracovali k 7-ročnej (presne 6,91-ročnej) návratnosti investície:

 1. Pred inštaláciou FVE platí zákazník ročne za EE 51.848 EUR (riadok 4)
 2. Po inštalácii FVE zákazník zaplatí za odobratú EE 47.159 EUR (riadok 6), t.j. oproti minulosti ročne šetrí 4.688 EUR (riadok 7 a riadok 11)
 3. Zároveň zákazník dostane dotáciu za všetku vyrobenú EE 2.479 EUR (riadok 10)
 4. Vzhľadom na charakter prevádzky, predpokladáme, že zákazník spotrebuje všetku ním vyrobenú EE.
 5. Zhrnutie predchádzajúcich troch odsekov: Ak zaplatíme 47.159 EUR a zároveň dostaneme 2.479 EUR, tak rozdiel je 44.681 EUR. To je suma, ktorú zákazník reálne zaplatí ročne za EE pri prevádzkovaní FVE
 6. Informácia vychádzajúca z bodu 1 a 5: Ak reálne zaplatíme 44.681 EUR a rok predtým(bez prevádzkovania FVE) sme platili za EE 51.848 EUR, tak ročná úspora je 7.167 EUR.

Netreba zabúdať, že dotáciu za vyrobenú EE bude poberať zákazník 15 rokov a životnosť FVE je 25-30 rokov.

Zákazníkovi sa takýto druh investície pozdával a nechal si od našej firmy (EasySun, s.r.o.) nainštalovať fotovoltaickú elektráreň. Táto FVE je prevádzkovaná viac ako rok a funguje bez problémov.

 

Mnohí sa nás pýtajú, prečo je návratnosť fotovoltaickej elektrárne pri prevádzkovaní firiem 7-ročná a v domácnostiach 10-ročná. Rozdiel je v troch zásadných položkách:

 1. Firmy sú prevažne platcovia DPH a túto sumu nezarátavajú do investície. Domácnosti túto položku musia zaplatiť a nemôžu si ju odrátať. DPH je 20% a preto je investícia do FVE o túto položku väčšia
 2. Vo firmách je priebeh spotreby EE odlišný od domácností: drvivá väčšina spotreby EE vo firmách je v priebehu dňa. Vtedy je aj najväčšia výroba EE zo slnka. Domácnosti majú prevažne iný režim. Cez pracovný týždeň v domácnostiach „život“ beží najmä podvečer, kedy výroba EE zo slnka už nie je taká vysoká (okrem leta). Využitie slnka dobre funguje najmä cez víkend
 3. Firmy na rozdiel od domácností inštalujú 10 až 20-násobne väčšie inštalácie, ktoré sú na jednotku výkonu (1 kWp) prirodzene lacnejšie

 

Návratnosť fotovoltaickej elektrárne v rozmedzí 7 rokov je podľa nášho názoru veľmi dobrá investícia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás preto neváhajte kontaktovať.