Sídlo spoločosti:

EasySun, s.r.o. Slottova 942/4, 015 01 Rajec, Tel.: +421 911 621 574, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 51455/L IČO: 44 716 192

Obchodné oddelenie: Hlaváčikova 39, Bratislava,  E-mail: obchod@easysun.sk Tel.: +421 0903 710 026