Povolenia na výstavbu

Skôr ako uvediete do prevádzky fotovoltaická elektráreň je nevyhnutné absolvovať niekoľko administratívnych úkonov.

  1. Povolenie na pripojenie z Distribučnej siete
  2. Ohlásenie stavby
  3. Realizácia slnečnej elektrárne
  4. Funkčné skúšky
  5. Potvrdenie od regulačného úradu URSO
  6. Zmluvy s dodávateľom elektrickej energie a Distribučnou Sieťou
  7. Prevádzka

Body 5 a 6 platia pri dotáciách pre fotovoltaické elektrárne na základe zákona 309/2009 Z.z. (každoročné dotácie na 15 rokov).  Aj keď samotná inštalácia fotovoltaickej elektrárne trvá maximálne niekoľko dní, celý administratívny proces môže zabrať od jedného do troch mesiacov.  Nemusíte sa však o nič starať, nič vybavovať a môžete sa ďalej venovať svojej práci, pretože všetko potrebné vybavíme za vás.