Technický servis

Po signalizovaní neštandardného stavu fotovoltaickej elektrárne prostredníctvom monitorovacieho systému, prípadne na základe oznámenia majiteľa, urobíme servisný zásah.

Nad rámec štandardných záruk poskytujeme

  • zahájenie servisného zásahu do 48 hodín
  • Pravidelnú ročnú servisnú prehliadku

Administratívny servis

Vzhľadom na dotácie poskytované štátom na fotovoltaické elektrárne, počas trvania tejto dotácie prevádzkovateľ elektrárne vykonáva niekoľko administratívnych úkonov v rámci roka voči autoritám. V prípade záujmu túto povinnosť vykonáme za Vás.