Často kladené otázky

 Čo je fotovoltaika?

Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu* na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov, ktoré sa nazývajú fotovoltaické panely. [small]*(keď slnečné lúče dopadnú na povrch polovodiča z kremíka, odovzdajú časť svojej energie elektrónom v tomto materiály. Elektróny sa  dajú do pohybu a vytvárajú tak elektrický prúd)[/small]

Čo je to fotovoltaická elektráreň?

Kompletný fotovoltaický systém vyrábajúci a dodávajúci elektrickú energiu, ktorý je napojený na elektrické rozvody nehnuteľnosti alebo distribučnú sieť, nazývame fotovoltaická elektráreň.

Ako fungujú dotácie? Aká je legislatíva?

Rozvoj fotovoltaiky je priamo závislý od podpory štátu. Fotovoltaika ako nová významná oblasť podnikania sa začala u nás zásadne rozvíjať v  roku 2009 na základe prijatia zákona č. 309/2009 Z.z.. Podnikanie v tejto oblasti sa riadi najmä:

 • Zákon 309/2009 Z. z. o OZE a KVET
 • Zákon 276/2001 Z. z. o regulácii
 • Zákon 656/2004 Z. z. o energetike
 • Zákon 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriky
 • Nariadenie vlády SR 317/2007 o pravidlách trhu s elektrickou energiou
 • Samotnú cenotvorbu určuje URSO svojimi výnosmi. Pre rok 2012 platí vyhláška URSO  č. 225/2011 a č.184/2012.

Na základe tejto legislatívy majiteľ slnečnej elektrárne dostáva dotáciu za každú vyrobenú MWh bez ohľadu na to, či ju spotrebuje pre seba alebo predá do siete distribútora elektrickej energie. Dotácie sú priznané po dobu 15 rokov. Podmienkou dotácie je umiestnenie slnečnej elektrárne na nehnuteľnosti. Dotácie dostávajú firmy a domácnosti.

Návratnosť fotovoltaickej elektrárne

Návratnosť závisí od viacerých faktorov ako sú miesto inštalácie, Vaša spotreba elektrickej energie, veľkosť a typ strechy, prípadne jej orientácia a zatienenie. Pri zvážení všetkých faktorov sa doba návratnosti pohybuje od 6 do 10 rokov. Všeobecne platí, že firmy majú kratšiu dobu návratnosti ako domácnosti v rodinných domoch.

Je vhodná fotovoltaika pre firmu?

Jednoznačne áno. Firma má nárok na dotáciu po dobu 15 rokov. Všeobecne platí, že firmy majú kratšiu dobu návratnosti tejto investície ako domácnosti v rodinných domoch. Hlavné dôvody, prečo sa oplatí fotovoltaická elektráreň nájdete tu: 7 dôvodov za.

Môžem si vyrobenú elektrinu nechať pre vlastnú domácnosť? Dá sa pomocou fotovoltaiky kúriť alebo vyrobiť teplá voda?

V súčasnosti je najvýhodnejšie vyrobenú elektrickú energiu v čo najväčšej miere spotrebovať a prebytky predávať do verejnej elektrickej siete. Kúriť alebo vyrábať teplú vodu pomocou fotovoltaiky je možné. Všetko ale závisí od technologického vybavenia Vašej domácnosti/ firmy. Podľa nášho názoru je najefektívnejšia kombinácia fotovoltaickej elektrárne s vykurovaním tepelným čerpadlom.

Prečo sa mám rozhodnúť pre fotovoltaiku?

Vidíme niekoľko hlavných dôvodov na využitie slnka na výrobu elektrickej energie

 • Znižujete vlastné náklady na elektrickú energiu
 • Využívate dotácie od štátu na 15 rokov (garancia zákonom)
 • Vložená investícia Vám prináša minimálne 10%-ný výnos ročne
 • Využívate obnoviteľný zdroj energie a tým šetríte prírodu
 • Výhody výroby elektrickej energie využívate minimálne 30 rokov
 • Zdroj elektriny neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO2, hluk a nemá iný negatívny vplyv na okolie
 • Bezúdržbovosť a jednoduchosť prevádzky

Ako dlho trvá realizácia – od objednania Vašich služieb po napojenie elektrickej siete?

Realizácia inštalácie trvá od jedného do troch mesiacov vrátane celého administratívneho procesu.

Kde na Slovensku sa dá fotovoltaika využiť? Je tu dostatok slnečných dní pre takúto technológiu?

Pre inštaláciu fotovoltaickej elektrárne je  vhodné celé územie SR. Samozrejme juh Slovenska je asi o 10% efektívnejší ako sever.

Čo keď je zamračené a slnko nesvieti – ako pôsobí na výkon leto a ako zima?

Fotovoltaická elektráreň pracuje celý rok „od svitu do mrku“, v lete, v zime, a aj keď je zamračené. Z výpočtov, ktoré sú praxou potvrdené, uvádzame tabuľku výkonu fotovoltaickej elektrárne podľa mesiacov.

Aká je životnosť fotovoltaického panelu?

Životnosť fotovoltaického panelu je uvádzaná 30 rokov, môže to byť však viac so súčasnou technológiou. Výrobcovia panelov dávajú na ich výkon záruku až 25 rokov.

Z čoho sa skladá fotovoltaická elektráreň?

Fotovoltaická elektráreň sa skladá z:

 • fotovoltaické moduly (panely)
 • nosná konštrukcia na fotovoltaické moduly
 • kabeláž pre jednosmerný prúd (DC)
 • menič jednosmerného elektrického prúdu na striedavý
 • kabeláž pre striedavý prúd (AC)
 • elektromer napojený do siete
Fotovoltaická elektráreň - schéma zapojenia

Fotovoltaická elektráreň – schéma zapojenia

 

Nemôže fotovoltaický článok poškodiť dážď, krúpy alebo rozbiť padajúca vetva zo stromu? Ako sú chránené voči vonkajším vplyvom?

Odolnosť samotných modulov sa testuje rôznymi spôsobmi v laboratóriách tak, aby bola zabezpečená ich odolnosť aj v pomerne extrémnych podmienkach. Napríklad – na panel sa vystrelí 10 ľadových guličiek o rýchlosti 82,8 km/hod. priamo na spojenia medzi bunkami a podobne. Ide teda o naozaj pevný materiál. Veľký dôraz však treba klásť aj na samotné upevnenie panelov – či už na streche alebo aj priamo na zem. Tu je taktiež dôležité nezabudnúť na možnú silu vetra, či vplyvy sadania podložia a investovať do kvalitných upevňovacích prvkov. Samotnú inštaláciu odporúčame poistiť.

Na čo musím dbať pri stavbe nového rodinného domu, ak viem, že budem chcieť využívať fotovoltaiku (z hľadiska umiestnenia, stavebných príprav, a pod.)?

Južná orientácia strechy (fasády), sklon strechy 20 – 40°, eliminovanie tieniacich prvkov (komín, anténa, satelit a pod.). Kabeláž zo strechy do  rozvodnej skrine alebo domového elektromeru.

Aké sú skúsenosti s využívaním zo zahraničia a na Slovensku?

Fotovoltaika patrí medzi obľúbené obnoviteľné zdroje energie o čom svedčí fakt, že napr. v Európe ku koncu roku 2011 bolo inštalovaných sumárne už 22 GWp. V Taliansku prvé inštalácie majú 40 rokov a stále produkujú elektrickú energiu. Slovenská republika má k tomuto dátumu inštalovaných viac ako 500 MWp v 1.200 inštaláciách.

Nie je fotovoltaika škodlivá pre životné prostredie?

Fotovoltaické články neprodukujú žiadne škodlivé látky, ani emisie CO2. Pri ich prevádzke nevzniká žiaden hluk, nemajú vplyv na organizmy v okolí, ani na živočíchov.

Ktorý výraz je spisovne: fotovoltika, alebo fotovoltaika?

Kedže sú v praxi používané obidva výrazy, požiadali sme o vyjadrenie Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Vyjadrenie jazykovej poradne TU.