13.02.2019

Skutočnosť, ktorá sa skrýva za virtuálnou batériou

11.02.2019

Ako mi fotovoltaika pomôže ušetriť nákaldy?

Náklady na elektrickú energiu môžeme rozdeliť na fixné poplatky a variabilné náklady. Fixné poplatky sa nemenia v závislosti od objemu odobranej elektriny (napríklad poplatok za rezervovanú kapacitu) a variabilné náklady sú pr...

15.11.2018

Vysvetlenie sklady ceny na faktúre v časti distribúcia elektriny

08.08.2018

Vysvetlenie pojmom na faktúre za elektrinu

07.08.2018

Faktúry, ktoré chodia ku Vám na firmu sú pre väčšinu ľudí veľmi ťažko čitateľné. Preto si skúsme priblížiť, za čo vlastne platíte.

Cena, ktorú platíte za elektrickú energiu sa skladá z ceny za:

// elektrinu (tovar – silová elektrina),

// distribúciu elektriny.

Na grafe niž...

24.07.2018

Oplatí sa fotovoltaika pre podnikateľov? Aby sme vedeli zodpovedať túto otázku potrebujeme rozumieť faktúre za elektrinu a poznať prínosy fotovoltaiky pre firmu.

20.07.2018

Návratnosť investície do fotovoltaiky, rozdiel medzi investíciou do štandardnej a ostrovnej fotovoltaiky. Pocit nezávislosti na nezaplatenie.

15.05.2018

V predchádzajúcom článku sme si objasnili sériové a paralelné zapojenie batérii. V skratke môžeme povedať, že pri sériovom zapojení dom funguje aj bez distribučnej siete. Pri paralelnom je baterka len úložiskom prebytočnej energie. Viac o výhodách či nevýhodách oboch s...

03.05.2018

Zapojenie pre hybridnú a offgrid fotovoltaiku

09.04.2018

V predošlých článkoch sme si rozobrali hlavné charakteristiky bateriek. Z uvedeného vyplýva, že každý typ batérie ma svoje ideálne použitie. Ktorá batéria je ale ideálna pre moju domácnosť? Odpoveďou nie je len množstvo uschovaných kWh v batérii ale treba zvážiť aj nas...

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

Rajec, Slottova 942/4

  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle