top of page

Dotácie pre fotovoltaiku v roku 2017

Tak nám beží ďalší rok a s ním aj dotácie (poukážky) na fotovoltaiku pre domácnosti v rámci programu zelená domácnostiam.

SIEA, garant projektu www.zelenadomacnostiam.sk , predstavila plán čerpania. V roku 2017 bude viac kôl, ale so nižšou celkovou sumou na kolo.

kolo Dátum Zariadenie Dotácia celkom Odhadovaný počet poukážok

7 18.04.2017 elektrina 800 000 EUR 293

8 16.05.2017 elektrina 650 000 EUR 238

7 13.06.2017 elektrina 450 000 EUR 165

7 11.07.2017 elektrina 450 000 EUR 165

09.11.2017 elektrina 4 650 000 EUR 2 076

spolu 7 000 000 EUR 2 937

Posledné kolo dotácií na fotovoltaiku v roku 2016 bolo ukončené po 20-ich minutách (a prostriedkov bolo určených 2 mi. EUR). Predpokladáme, že tentokrát bude registrácia jednotlivých kôl ukončená do 10 minút.

  • Zmena výšky dotácie: znižuje sa výška dotácie o 100 EUR na prvý kilowatt inštalácie. Miesto doterajších 1.200 EUR to bude 1.100 EUR. Maximálna dotácia na inštaláciu bude 2.450 EUR (namiesto doterajších 2.550 EUR) bez batérií.

Ak máte záujem o inštaláciu fotovoltaiky, neváhajte!

EasySun tím

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page