V roku 2018 budú vyhlásené 2 kolá dotácii pre fotovoltaiku

V roku 2018 plánuje SIEA vyhlásiť 2 kolá dotácii pre fotovoltaiku. Prvé kolo bude už 23. januára 2018. http://zelenadomacnostiam.sk/sk/harmonogram/

Pripravujeme