POSLEDNÉ kolo dotácii bude 10. apríla 2018

Dňa 10. apríla 2018 bude otvorené posledné kolo projektu určené pre zariadenia na výrobu elektriny s alokáciou 1 650 000 €, čo predstavuje približne 581 poukážok.

Pripravujeme