top of page

2. Základné parametre batérii, Ampére (A), ampérhodiny (Ah), Volty (V) a ako s tým súvisia watthodin

Na faktúrach za elektrickú energiu vidíme údaj kWh, no na batériach takýto údaj nenájdeme. Nájdeme tam miesto kWh ampérhodiny (Ah) a volty (V). Je medzi týmito údajmi súvislosť?

Samozrejme! Ak by sme chceli zistiť koľko kWh je uchovaných v batérii tak vynásobíme ampérhodiny (Ah) voltami (V) a dostaneme údaj vo Wh (1.000 Wh = 1 kWh).

Ak má náš mobil kapacitu 1570 mAh (miliampérhodín, t.j. 1,57 Ah), a napätie 3,8 V, tak v ňom nájdeme 5,96 Wh energie. Napríklad batérie tesla majú napätie 48V a 280 Ah, to znamená, že ich kapacita je 13.5 kWh (48V x 280 Ah '13.500 Wh).

Jedná tužková batéria AA má kapacitu 2500 mAh. Na prvý pohľad vie uchovať viac energie ako mobil. No je tomu tak? Napätie tužkovej batérie býva okolo 1,2 V. To znamená, že je v nej 3 Wh energie (2,5 Ah x 1,2 V). Výsledkom je že mobil vie uchovať viac energie ako tužková batéria.

Aký je ale rozdiel medzi watthodinami (Wh) a wattmi (W) a aký je rozdiel medzi ampérhodinami (Ah) a ampérami (A)? Výkon označujeme vo Wattoch a prácu vo Wh. Stále nejasné? Uvedieme príklad. Rýchlovarná kanvica má výkon 2,500 W no ide len po dobu jednej minúty. Koľko elektriny minie, akú prácu odvedie? Presne 2,500 Wminút, tj. 41 Wh (2500/60). Ak máme offgrid fotovoltaiku (hybridnú fotovoltaiku) o výkone 3 kW, tak za jednu hodinu nám dodá maximálne 3 kWh (3 kW x 1h). Ak by išla na 1/3 výkon tak za jednu hodinu nám dodá 1 kWh (1 kW x 1h).

Ampérhodiny (Ah) určujú kapacitu batérie (množstvo vody vo flaši) a ampére (A) príkon (prúd vody, ktorý vieme dostať cez hrdlo fľaše).

Tieto základné charakteristiky nám pomôžu pri správnom výbere našej offgrid fotovoltaiky resp. hybridnej fotovoltaiky.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page