top of page

4. Sériové a paralelné zapojenie batérií...

V predchádzajúcich článkoch sme si povedali niečo o typoch batérii a priblížili sme si kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výbere batérií. Dôležitým krokom je aj výber architektúry zapojenia.

Batériový systém si môžeme do domácnosti či firmy zapojiť 2 spôsobmi a to (a) sériovo a (b) paralelne.

Pri sériovom zapojení sa systém inštaluje medzi distribučnú sieť a domovú inštaláciu (za hlavný istič), pri paralelnom zapojení sa systém pripojí na ľubovoľnom mieste v dome (kde je dostatočný prierez káblov).


Zapojenie domu pred batériovým systémom

Domová inštalácia

Sériové zapojenie

Pri sériovom zapojení sa medzi hlavný prívod do domu a rozvádzač (skriňa s ističmi) vloží menič a následne sa.


fotovoltaika ostrovná sériové zapojenie

Výhody:

 • pri výpadku energie v sieti je Váš dom schopný fungovať samostatne

 • riadenie systému je realizované samotným meničom bez nutnosti doplnkových elektromerov

Nevýhody:

 • nutnosť presmerovania prívodu z rozvádzača do meniča – náročnejšie (niekedy aj nerealizovateľné) stavebné úpravy

Napríklad aj Tesla odporúča zapojenie svojich Tesla Powerwall sériovo.


Paralelne zapojenie meniča

V takejto architektúre je menič pripojený do domovej inštalácie (v pivnici, garáži, na povale v prístavbe atď). Stačí ak je na danom mieste dostatočne silný kábel. Pri tejto architektúre je nutné inštalovať doplnkový elektromer do rozvádzača, ktorý poskytuje systému informáciu o spotrebe v dome. Systém vie potom reagovať na spotrebu reagovať nabíjaním resp. vybíjaním batérii prípadne úpravou výkonu zdroja. Batériu Tesla Powerwall je možné zapojiť aj paralelne.


fotovoltaika hybridná paralelne zapojenie

Výhody:

 • jednoduchá inštalácia

 • pri poruche meniča je dom zásobovaný zo siete

 • pri jednofázovom systéme je možná konfigurácia kompenzácie fáz

Nevýhody:

 • nutnosť doplniť elektromer (nutná úprava rozvádzača)

 • nutnosť kvalitnej komunikačnej linky medzi meničom a doplnkovým elektromerom

 • pri výpadku energie v sieti je Váš dom bez energie, batérie slúžia len na ukladanie a využívanie prebytkov energie zo zdroja (najčastejšie fotovoltaiky)Teoreticky je možná aj kombinácia týchto dvoch architektúr, no v praxi sa veľmi málo využíva. Pri kombinácii je menič zapojení paralelne so sieťou a na výstupe z meniča sú zapojené len určité spotrebiče – kritické spotrebiče.

fotovoltaika hybridná, paralelne seriové zapojenie

Záver:

Pri sériovom zapojení máte elektrinu v dome aj keď sieť nefunguje. Pri paralelnom zapojení elektrinu v dome nemáte napriek tomu, že máte batérie.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page