Vysvetlenie faktúry – časť 1

August 7, 2018

Faktúry, ktoré chodia ku Vám na firmu sú pre väčšinu ľudí veľmi ťažko čitateľné. Preto si skúsme priblížiť, za čo vlastne platíte.

Cena, ktorú platíte za elektrickú energiu sa skladá z ceny za:

 

// elektrinu (tovar – silová elektrina),

// distribúciu elektriny.

 

Na grafe nižšie môžete vidieť, že až 75% ceny elektrickej energie tvorí cena za jej distribúciu. Len 25% je za samotnú energiu, ktorá vykonáva pre Vás prácu. U ostatných tovaroch (chleba, šaty, elektronika) tvorí preprava (distribúcia) priemerne len 10%. V týchto 75% nie je len samotná distribúcia, no sú tu aj iné náklady, ktoré si ďalej objasníme.

 

 

 

Pri jednaní o cene energie s dodávateľom energie (zoznam všetkých dodávateľov v SR nájdete tu: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-22/dodavatelia-energii-2.html) si dohadujete cenu za silovú energiu (teda za 25 percentnú zložku celkovej ceny). Jej zmena nemá teda zásadný vplyv na celkovú cenu energie, nakoľko tvorí len ¼ z celkových nákladov. Vo zvyšných 75% sa skrývajú poplatky za distribúciu. Na Slovensku máme 3 distribučné spoločnosti (Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská distribučná a.s.), ktoré sú „monopolom“ na danom území. 

Rovnako ako dodávatelia energie tak aj distribútori majú v ponuke rôzne produkty (tarify). V súvislosti s odberom elektrickej energie uzatvárate teda 2 zmluvy. Jedna je s dodávateľom energie  (25% ceny) a druhá s distribučnou spoločnosťou (75% ceny). Rovnako ako pri objednaní tovaru cez internet, časť ceny platíte internetovej spoločnosti za tovar a časť prepravnej spoločnosti za dovoz. V oboch zmluvách máte dohodnutý svoj produkt. Faktúra Vám príde však len od Vášho dodávateľa energie, ktorí Vám v nej vyúčtuje aj časť ceny za distribútora elektrickej energie. Túto časť ceny následne posunie miestne príslušnej distribučnej spoločnosti.

Z našich skúsenosti vieme, že správne zvolený produkt má najväčší vplyv na optimálnu cenu elektrickej energie pre Vašu prevádzku. Správne zvolený produkt (u dodávateľa ako aj u distribútora) Vám môže ušetriť až 50 % ceny. Týchto 50% sa dá ušetriť hlavne správnym nastavením:

 • hodnoty rezervovanej kapacity resp. hodnoty hlavného ističa (dohaduje sa s miestne príslušnou distribučnou spoločnosťou)

 • produktu (dohaduje sa s dodávateľom elektriny a distribútorom elektrickej energie)

 • využívania VT a NT (dohaduje sa s dodávateľom elektriny)

 • účinníka (jeho nedodržanie účtuje distribučná spoločnosť)

Väčšina skúsených dodávateľov energie má na svojich stránkach zverejnené kalkulačky pre správne nastavenie produktu.

V ďalšom článku vysvetlíme jednotlivé pojmy na faktúre. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Pripravujeme

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Rajec, Slottova 942/4

 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle