top of page

Návratnosť fotovoltaiky pre firmy


Ako mi fotovoltaika pomôže ušetriť nákaldy?


Náklady na elektrickú energiu môžeme rozdeliť na fixné poplatky a variabilné náklady. Fixné poplatky sa nemenia v závislosti od objemu odobranej elektriny (napríklad poplatok za rezervovanú kapacitu) a variabilné náklady sú priamoúmerné množstve spotrebovanej elektriny (cena samotnej energie, distribučné poplatky atď.).


Výrobou vlastnej energie vo fotovoltaickej elektrárni ušetrite variabilné náklady za elektrinu. Vzhľadom na to, že tieto náklady tvoria takmer 100% z ceny za každú odobratú MWh (podiel fixných nákladov je na cene každej MWh minimálny), tak pre zjednodušene budeme počítať cenu energie ako celková cena na faktúre/množstvo odobranej elektriny.


Ak Vaša firma platí ročne 5.100 EUR bez DPH (t.j. cca 400 EUR bez DPH zálohové platby) a odoberiete 30 MWh potom môžeme počítať, že jedna MWh Vás stojí 170 EUR bez DPH (5.100 EUR /30 MWh). Za každú MWh, ktorú vyrobíte fotovoltaikou a spotrebujete ušetríte 170 EUR bez DPH.


Koľko energie dokáže fotovoltaika vyrobiť? Množstvo vyrobenej elektriny závisí od viacerých faktorov (lokalita, orientácia a sklon strechy, tienenie, množstvo inštalovaného výkonu), no dôležitejší údaj pre Vás je koľko energie miniem priamo u seba (a teda o koľko MWh budem ročne menej nakupovať). Tento údaj závisí od veľkosti inštalovaného výkonu a profilu Vašej spotreby. Naša spoločnosť disponuje softvérom, ktorý na základe Vášho profilu spotreby a inštalovaného výkonu fotovoltaiky určí, koľko energie miniete priamo u seba (a teda nemusíte kupovať od elektrárni).


Návratnosť bez optimalizácie vlastnej spotreby

Ak by sme vo vyššie uvedenej prevádzke inštalovali 30 kWp elektráreň, tak by sme ročnú výrobu mohli odhadovať na 30-36 MWh. Takýto výkon by bol ale nerentabilný, pretože cez leto takáto fotovoltaiky vyrobí za jeden deň priemerne 150 kWh a cez zimu len 20 kWh. V preklade to znamená, že by sme z vyrobených 36 MWh odovzdávali do site každú druhu MWh a vlastná spotreba by bola len cca 50%.


V číslach tieto údaje znamenajú:

Investícia 42.000 EUR bez DPH (1.400 EUR/kWp)

Výroba 36.000 kWh

Vlastná spotreba 18.000 kWh

Úspora 3.060 EUR/rok

Návratnosť 14 rokov (bez zohľadnenia nárastu nákladov na elektrickú energiu)


Návratnosť s optimalizácie vlastnej spotreby

Ak by sme použili softvér na optimalizáciu vlastnej spotreby, tak by sme inštalovali 10 kWp fotovoltaickú elektráreň. Priemerné náklady na 1 kWp inštalovaného výkonu by vzrástli z 1.400 na 1.500 EUR bez DPH, no vlastná spotreby by tak vzrástla na 80%.


V číslach tieto údaje znamenajú:

Investícia 15.000 EUR bez DPH (1.500 EUR/kWp)

Výroba 12.000 kWh

Vlastná spotreba 9.600 kWh (80% z výroby)

Úspora 1.600 EUR/rok

Návratnosť 9 rokov (bez zohľadnenia nárastu nákladov na elektrickú energiu)


Z nášho pohľadu má preto pre zákazníka význam inštalovať optimálnu veľkosť fotovoltaiky, čo je v tomto prípade 10 kWp. Ako možno vidieť tak optimalizáciou výkonu zákazník nenainštaloval 30 kWp ale len 10 kWp, čo sa premietlo do zníženia investičných nákladov z 42.000 EUR na 15.000 EUR bez DPH a navyše takýto návrh prinesie zlepšenie návratnosti zo 14 rokov na 9 rokov.


Ďalším prínosom pre firemných zákazníkov môže byť použitie batérii – tieto vedia využiť na zníženie MRK, zvýšenie vlastnej spotreby vyrobenej elektriny a na zálohovanie serverov prípadne zabezpečovacích zariadení.


Bližšie o batériách pre firmy si povieme v ďalšom článku.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page