top of page
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Čo je fotovoltaika?

Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov, ktoré sa nazývajú fotovoltaické panely. (keď slnečné lúče dopadnú na povrch polovodiča z kremíka, odovzdajú časť svojej energie elektrónom v tomto materiály. Elektróny sa  dajú do pohybu a vytvárajú tak elektrický prúd).

Kompletný fotovoltaický systém vyrábajúci a dodávajúci elektrickú energiu, ktorý je napojený na elektrické rozvody nehnuteľnosti alebo distribučnú sieť, nazývame fotovoltaická elektráreň.

Realizácia inštalácie trvá od jedného do troch mesiacov vrátane celého administratívneho procesu.

Ako fungujú dotácie? Aká je legislatíva?

Rozvoj fotovoltaiky je priamo závislý od podpory štátu. Fotovoltaika ako nová významná oblasť podnikania sa začala u nás zásadne rozvíjať v  roku 2009 na základe prijatia zákona č. 309/2009 Z.z.. Podnikanie v tejto oblasti sa riadi najmä:

 • Zákon 309/2009 Z. z. o OZE a KVET

 • Zákon 276/2001 Z. z. o regulácii

 • Zákon 656/2004 Z. z. o energetike

 • Zákon 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriky

 • Nariadenie vlády SR 317/2007 o pravidlách trhu s elektrickou energiou

Na základe tejto legislatívy majiteľ slnečnej elektrárne dostáva dotáciu za každú vyrobenú MWh bez ohľadu na to, či ju spotrebuje pre seba alebo predá do siete distribútora elektrickej energie. Dotácie sú priznané po dobu 15 rokov. Podmienkou dotácie je umiestnenie slnečnej elektrárne na nehnuteľnosti. Dotácie dostávajú firmy a domácnosti.

Je vhodná fotovoltaika pre firmu?

Návratnosť závisí od viacerých faktorov ako sú miesto inštalácie, Vaša spotreba elektrickej energie, veľkosť a typ strechy, prípadne jej orientácia a zatienenie. Pri zvážení všetkých faktorov sa doba návratnosti pohybuje od 6 do 10 rokov. Všeobecne platí, že firmy majú kratšiu dobu návratnosti ako domácnosti v rodinných domoch.

Jednoznačne áno. Firma má nárok na dotáciu po dobu 15 rokov. Všeobecne platí, že firmy majú kratšiu dobu návratnosti tejto investície ako domácnosti v rodinných domoch. Ak chcete zistiť dôvody tak nás neváhajte kontaktovať.

Vidíme niekoľko hlavných dôvodov na využitie slnka na výrobu elektrickej energie:

 • Znižujete vlastné náklady na elektrickú energiu

 • Využívate dotácie od štátu

 • Vložená investícia Vám prináša minimálne 10%-ný výnos ročne

 • Využívate obnoviteľný zdroj energie a tým šetríte prírodu

 • Výhody výroby elektrickej energie využívate minimálne 30 rokov

 • Zdroj elektriny neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO2, hluk a nemá iný negatívny vplyv na okolie

 • Bezúdržbovosť a jednoduchosť prevádzky

Odolnosť samotných modulov sa testuje rôznymi spôsobmi v laboratóriách tak, aby bola zabezpečená ich odolnosť aj v pomerne extrémnych podmienkach. Napríklad – na panel sa vystrelí 10 ľadových guličiek o rýchlosti 82,8 km/hod. priamo na spojenia medzi bunkami a podobne. Ide teda o naozaj pevný materiál. Veľký dôraz však treba klásť aj na samotné upevnenie panelov – či už na streche alebo aj priamo na zem. Tu je taktiež dôležité nezabudnúť na možnú silu vetra, či vplyvy sadania podložia a investovať do kvalitných upevňovacích prvkov. Samotnú inštaláciu odporúčame poistiť.

Južná orientácia strechy (fasády), sklon strechy 20 – 40°, eliminovanie tieniacich prvkov (komín, anténa, satelit a pod.). Kabeláž zo strechy do  technickej miestnosti, prípadne.Pre detailnú informáciu nás prosím kontaktujte.

bottom of page