top of page

Akú plochu by zaberala navrhovaná fotovoltaická elektráreň

V našom predchádzajúcom článku sme si porovnali efektivitu fotovoltaickej elektrárne s výkonom 1, 3 a 4 kWp a zistili, ktorý variant je najefektívnejší pre rodinný dom s ročnou spotrebou EE 5.000 kWh. Akú plochu strechy si vyžaduje takáto fotovoltaická elektráreň si povieme v tomto článku.


V ďalšej časti o veľkosti fotovoltaickej elektrárne si povieme, že FVE o výkone 2 kWp potrebuje pre šikmú strechu RD 12 m2 a pre rovnú strechu RD 20 m2 plochy. Prečo?


VEĽKOSŤ FOTOVOLTAICKEJ ELEKTRÁRNE pre rodinný dom

Navrhli sme si výkon FVE a teraz si musíme overiť či máme pre ňu na streche miesto. Základnou časťou fotovoltaickej elektrárne sú fotovoltaické moduly. Je ich viac druhov, a majú rôzne výkony (od 60 do 400 W). V praxi sa však veľmi často používajú kryštalické fotovoltaické panely s výkonom 250 W.

Rozmer jedného fotovoltaického modulu je približne 1 x 1,7 m:

  • 4 takéto panely dávajú výkon 1.000 W, t.j. 1 kilowatt (1 kWp)

  • 8 takýchto panelov dá výkon 2.000 W, t.j. 2 kWp

Akú plochu strechy zaberá fotovoltaická elektráreň

Fotovoltaická elektráreň sa dá inštalovať skoro všade na nehnuteľnosti, ktoré sú otočené na vhodnú svetovú stranu (od východu cez juh až na západ). Dajú sa montovať aj na fasády. My budeme brať do úvahy dva najbežnejšie typy striech: plochú a šikmú.

Plochá strecha:

Na dosiahnutie sklonu fotovoltaických modulov používame podpornú hliníkovú konštrukciu. Kvôli zamedzeniu tienenia jedného fotovoltaického panela na druhý sú medzi jednotlivými radmi panelov väčšie rozostupy. V praxi preto potrebujeme na inštalovaný výkon 1 kWp 10m2 plochy strechy.

Na obrázku vidíme 18 panelov s výkonom jedného 250 W. Inštalovaný výkon je 4,5 kWp. Plochu, ktorú budeme potrebovať pre tieto panely je 45 m2.


Šikmá strecha:

V prípade správneho potrebného sklonu šikmej strechy fotovoltaické moduly sú tesne pri sebe a preto potrebujú menšiu plochu. V praxi je to 6 m2 na 1 kWp výkonu FVE. Na obrázku je na šikmej streche domu nainštalovaných 28 panelov s výkonom jedného 250 Wp. Celkový Inštalovaný výkon je 7 kWp. Plochu, ktorú budeme potrebovať pre tieto panely je 42 m2. V skutočnosti zabratá vonkajšia plocha je väčšia, pričom vo vnútri nej (miesto, kde sú podkrovné okná) je vynechaná plocha.

Zhrnutie:

Čo povedať záverom? Aby fotovoltaická elektráreň fungovala efektívne, je dôležité správne vybrať jej veľkosť, čo si vyžaduje veľa skúseností z tejto oblasti. Ak uvažujete o inštalácii FVE, obráťte sa preto na odborníkov.

Aká je však ekonomika – návratnosť takejto investície? To sa dočítate v našej ďalšej – 6-ej časti nášho seriálu.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page