top of page

Hybridné meniče - časť. 2 Victron

Meniče Victron môžeme označiť ako benchmark pre hybridné a off-grid systémy. Či už ide o systémy pre lode, karavany, generátory, fotovoltaické ostrovné systémy a iné. Aj u nás v EasySun ide o najpopulárnejší menič v oblasti hybridných a off-grid systémoch.

Tieto meniče sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, robustnosťou a variabilitou. Veľkosť meničov je už od niekoľko 100 W až po systémy, ktoré vedia 100% zálohovať aj systém s požiadavkou takmer 150 kW.

K jednému meniču viete pripojiť takmer akýkoľvek typ nízkonapäťovej batérie. Môžete pripájať 12V, 24V a 48 V batérie (vzhľadom na architektúru nie je možné pripájať vysokonapäťové batérie) a voľné ruky máte aj pri výbere typu batérie (olovené, litiové atď). Obmedzení ste len napätím (do 48V) samotnej batérie – značka je na Vás. V jednom systéme je však vhodné mať len jeden konkrétny typ batérií.

Rovnako máte voľnú ruku aj pri výbere zdroja energie – voda, vietor, slnko, generátor, v zásade všetko čo dokáže vyrábať elektrinu.

Tieto meniče umožňujú okamžitú zálohu (dá sa povedať, že idete vždy ostrovne a vonkajšia sieť slúži ako záloha). Systémy Victron sú ľahko škálovateľné (môžete začať 1fázovým systémom, potom pridať druhú a tretiu fázu a samozrejmosťou je aj paralelný chod viacerých meničov na jednej fáze). Táto architektúra umožňuje systémom Victron neobmedzenú asymetriu. Meniče Victron vznikli hlavne pre ostrovné systémy a preto sa pri ich architektúre kládol dôraz aj na minimalizáciu vlastnej spotreby.

Victron umožňuje nesmierne množstvo nastavení, ktoré si viete upraviť pre vlastné potreby. Dva úplne identické systémy tak môžu fungovať diametrálne od

lišne. Meniče vedia zapínať a vypínať zariadenia v domácnosti, starať sa o tzv. peak-shaving (riešenie najmä pre podniky – no stretli sme sa už aj s využitím v domácnostiach), dobíjať batérie z rôznych zdrojov (sieť, panely, vietor, generátor), vedia riadiť iné meniče, sú 100% spoľahlivé pri riadení prebytkov (zaujímavé najmä pre firmy) a majú veľké množstvo iných nastavení. Taktiež ponúkajú všetky svoje údaje cez MODBUS takže ich je možné prepojiť aj s inteligentnou domácnosťou (ktorá podporuje MODBUS).

Samozrejmosťou je tiež monitoring. Aj tu Victron posúva hranice, v detailnom prehľade je možné vyčítať veľké množstvo fyzikálnych veličín týkajúcich sa Vášho systému.

Inštalácia tohto zariadenia je však náročná. Vyžaduje si skúseného elektrikára (v oblasti AC a DC), ktorý má navyše dlhoročnú prax s meničmi Victron.

Za najväčšiu nevýhodu týchto meničov sa považuje to, že nevedia pracovať bez batérie. Nevadí im ak je batéria vybitá na 0%, no musia mať vždy pripojenú batériu. Táto vlastnosť neumožňuje zákazníkom, ktorí chcú investovať do batérií neskôr, zakúpenie meniča Victron.

Po všetkých ostatných stránkach nie je týmto meničom čo vytknúť. Zákazníci niekedy argumentujú ich vysokou cenou, no keď objavia možnosti, ktoré im menič ponúka už ďalej neváhajú.

Comments


Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page