top of page

Seriál firemní zákazníci a fotovoltaika

Oplatí sa fotovoltaika pre podnikateľov?návratnosť fotovoltaiky

To je otázka, na ktorú budeme hľadať odpoveď v seriály firemní zákazníci a fotovoltaika. Seriál sme rozdelili do nasledovných skupín:

  • vysvetlenie pojmov na faktúre

  • prínosy fotovoltaiky pre podniky

  • spôsob pripojenia a povinnosti výrobcov

  • návratnosť systému

  • možnosti financovania


Prvým krokom pre každého podnikateľa je poznanie pojmov na faktúre. Podnikateľ by mal vedieť za čo platí. Pri väčšine produktov tomu tak aj je. Faktúry za elektrinu sú však pre bežného človeka mimoriadne komplikované a porozumie im len odborník. Preto sme sa rozhodli vysvetliť položky na faktúre jednoduchým spôsobom. Faktúre sa budeme venovať v prvej časti nášho seriálu. Z našich skúsenosti vieme, že podnikateľ dokáže ušetriť značné prostriedky už len správnym nastavením produktu.


Prínosy fotovoltaiky sú individuálne pre každého podnikateľa. V tejto časti preto opíšeme prínosy fotovoltaiky, ktoré sme identifikovali spoločne s našimi klientmi.


V časti spôsob pripojenia a povinnosti výrobcov napíšeme povinnosti výrobcov, ktoré je potrebné splniť u každého z 3 distribútorov v rámci SR ako aj povinnosti voči štátnym inštitúciám.


V ďalšej časti opíšeme spôsob, akým počítame návratnosť systému ako aj faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na návratnosť investície do fotovoltaiky.


Posledná časť je zameraná na spôsoby financovania investície do fotovoltaiky.


Prvú časť seriálu – Vysvetlenie pojmov na faktúre – prinesieme už v prvom augustovom týždni.


Tešíme sa na Vaše otázky a komentáre.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page