top of page

Fotovoltaika cena: návratnosť fotovoltaickej elektrárne – rodinný dom

V našom seriáli sme sa už dozvedeli ako funguje a ako sa umiestňuje fotovoltaická elektráreň (FVE) a aký má výkon, koľko elektrickej energie vyrobí pre náš dom. Aká je ekonomická návratnosť FVE a teda peňazí potrebných na jej zaobstaranie? To si povieme v našom dnešnom článku a pretože na internete ľudia zvyknú hľadať tieto informácie cez slovné spojenie fotovoltaika cena, budeme ho používať aj tu.


Urobme si malú rekapituláciu zo 4. časti nášho seriálu o výkone FVE. Vieme, že náš vzorový rodinný dom má celkovú ročnú spotrebu elektrickej energie (EE) 5 MWh. Navrhli sme preňho FVE 2kWp, ktorá ročne vyrobí 2,4 MWh EE. Z tejto vyrobenej EE rodinný dom spotrebuje 1.560 kWh (je to zároveň 31% z jeho celkovej spotreby) a zvyšných 840 kWh odovzdáme do siete. Je to relatívne veľký objem energie. Preto kvalitné meniče vedia optimalizovať spotrebu vlastnej výroby (zopínajú/vypínajú zariadenia podľa aktuálnej produkcie elektriny), no existujú aj rôzne regulátori, ktoré zabezpečia využítie takmer 100% vyrobenej elektriny (Wattrouter, Viessmann Energy meter a podobne).


Cena za fotovoltaickú elektráreň

FVE pre náš dom musíme kúpiť. Môžeme zvážiť, že problematike rozumieme tak, že FVE si sami navrhneme, urobíme projekt, kúpime jednotlivé jej časti, zmontujeme svojpomocne a vybavíme administratívu. My sa radšej venujme štandardnému postupu, a to je dodávka FVE na kľúč. To znamená, že vyššie popísané činnosti zabezpečí náš dodávateľ.

Pri posudzovaní ponúk dodávateľov zistíte, že veľká väčšina naceňuje FVE podľa výkonu a určuje cenu za 1 kWp. Nezabudnime, že cena často býva uvedená bez DPH.

FVE pre náš dom má výkon 2 kWp. Povedzme, že dodávateľ nám ponúkne cenu za 1 kWp 2.500 EUR s DPH, tak celková cena je 5.000 EUR s DPH.


Ekonomika FVE

Skôr ako doplníme výpočet o ekonomike takejto fotovoltaickej elektrárne, povedzme si niečo o systéme dotácií pre domácnosti:

 • Dotácie sa poskytujú na všetky fotovoltaické elektrárne, ktoré získali poukážku v rámci projektu Zelená domácnostiam

 • Cena EE pre domácnosť: asi nemusíme zvlášť rozoberať. Domácnosť platí mesačne zálohu za EE a na konci roka nasleduje vyúčtovanie. Z neho vieme presne zistiť celkovú cenu a celkové spotrebované množstvo EE konkrétnej domácnosti.

Po precvičení základných pojmov môžeme doplniť výpočet návratnosti:

 • výška investície 3.000 EUR (5.000 EUR - 2.000 EUR)

 • ušetrené množstvo energie 2.200 kWh (závisí od orientácie, sklonu, tienenia a miesta)

 • zníženie účtu za energiu 350 EUR (2.200 x 0,16 EUR/kWh)

 • návratnosť 8,5 roka


Je to veľa, alebo málo?

To závisí od uhla pohľadu. Ak by sme mali peniaze v banke na termínovanom vklade, dostali by sme úrok 3,0 %. Čo to v praxi znamená? Investícia 3.000 EUR by nám ročne priniesla 90 EUR.

Fotovoltaika cena – zhrnutie:

Ak berieme do úvahy aj ekonomickú stránku, tak prevádzkovať FVE sa podľa nášho názoru oplatí aj domácnostiam a aj firmám.

Musíte rátať s tým, že:

 • neviete byť úplne nezávislí na distribúcii EE

 • ušetríte maximálne 30-40% ročnej spotreby EE

 • Správne navrhnutá FVE pre domácnosť má návratnosť približne 8-10 rokov, t.j. výnos 10% ročne

 • čím máte vyššiu spotrebu EE, tým viac sa FVE oplatí

 • čím drahšia EE, tým je rýchlejšia návratnosť FVE.

Zaujala vás téma fotovoltaika cena – návratnosť fotovoltaickej elektrárne a máte ďalšie otázky? Využite kontaktný formulár v menu Kontakty.


Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page