top of page

Kam umiestniť fotovoltaické panely

Aby vaša fotovoltaická elektráreň fungovala správne, je potrebné umiestniť fotovoltaické panely na miesto, kde budú mať dostatok slnečného žiarenia počas celého dňa. Práve preto je ideálnym miestom strecha.

Vieme už ako funguje a z čoho sa skladá fotovoltaická elektráreň. Ale kam ju umiestnime? Do záhrady alebo na strechu? A čo ak mám rovnú strechu, pôjde to?


Kam umiestniť fotovoltaické panely


V rokoch 2009 až 2011 ste mohli umiestniť slnečnú elektráreň (fotovoltaickú elektráreň = FVE) prakticky kdekoľvek. Na poli, v záhrade, na pozemku alebo streche nehnuteľnosti. Od 1.7.2011 ju môžete upevniť len na nehnuteľnosti (streche alebo plášti) alebo konštrukcii pevne spojenej s nehnuteľnosťou (napr. krytie terasy).


Nezáleží na type a sklone strechy. Slnečné elektrárne sa dnes dajú montovať na akýkoľvek druh strechy s akoukoľvek krytinou. Nezáleží či máte strechu šikmú, plochú alebo oblúkovú, so šindľom, škridlou, fóliou, či trapézovým plechom.


Nezáleží ani na polohe nehnuteľnosti s jedinou výnimkou: ak vlastníte nehnuteľnosť so šikmou strechou otočenou len na sever, tak montáž fotovoltaickej elektrárne nedoporučujeme.


V praxi býva ešte jeden problém a to tieň. Tieň dopadajúci na na fotovoltaické panely výrazne znižuje výkon elektrárne. Zdrojom tieňa môže byť obyčajný komín, satelitná anténa, susedná nehnuteľnosť, stromy a pod. Ideálny prípad je, ak na fotovoltaickú elektráreň nedopadá cez deň tieň, ani v lete a ani v zime.


Poloha fotovoltaických panelov slnečnej elektrárne


Ideálny prípad je ak sú fotovoltaické panely otočené priamo na juh. Vtedy dostaneme z modulov 100% projektovaného výkonu. Prekvapujúcim faktom býva skutočnosť, že výkon modulov otočených priamo na východ alebo západ je 86%. To znamená iba o 14% menší výkon ako pri ideálnom umiestnení smerom na juh. Montovať panely otočené na sever samozrejme nedáva zmysel.

Fotovoltaické panely – pokles výkonu vzhľadom na orientáciu


Sklon fotovoltaických panelov slnečnej elektrárne


Ideálnym prípadom je sklon fotovoltaických panelov v rozmedzí 30°- 40°. Menší alebo väčší sklon síce uberá výkon slnečnej elektrárne, ale iba o pár percent.

Úplnú predstavu o výkone fotovoltaických panelov vzhľadom na ich orientáciu a sklon Vám dá nasledovná tabuľka.


Fotovoltaické panely: výkon vzhľadom na orientáciu a sklon


2 príklady:

  • ak by sme mali strechu otočenú priamo na juh (South, 180°) a sklon strechy 30° (Horizontal, 30°), tak výkon fotovoltaických panelov bude 100%

  • ak by sme mali strechu otočenú na juhovýchod 135° (SE, 135°) a sklon strechy 20° (Horizontal, 20°), tak výkon fotovoltaických panelov bude 96

Uchytenie fotovoltaických panelov na šikmej streche


O polohe vzhľadom na svetové strany sme si povedali vyššie v texte tohto článku. V praxi však relatívne často plocha striech nesmeruje priamo na juh, ale na juhovýchod alebo juhozápad. To znamená, že výkon namontovaných fotovoltaických panelov býva nižší o cca 5%.

Zároveň využívame prirodzený sklon strechy, ktorý veľmi často býva v rozmedzí 30°až 40°.

Šikmé strechy majú často rôznu krytinu. Ako vyzerá uchytenie v rôznych prípadoch si ukážeme na nasledovných fotografiách.


Uchytenie fotovoltaických panelov na plochej streche


Pri umiestnení slnečnej elektrárne na plochej streche nehrá úlohu poloha strechy. Fotovoltaické panely vieme umiestniť ľubovoľne, to znamená, že presne na juh a so sklonom max 20°. Na dosiahnutie sklonu používame podpornú hliníkovú konštrukciu.


Obr. Pre lepšiu predstavu si na fotografiách ukážme ako sa montujú fotovoltaické panely na rovnej streche.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page