Ďalšie kolo dotácii vyhlásené na 10. októbra 2017


registrácia zelená domácnostiam

Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra 2017. V tomto kole je alokovaných 4 650 000 EUR pre fotovoltaiku. Odhadovaný počet prijatých žiadostí je 2076.

Pripravujeme