top of page

Seriál o baterkách - Úvod


Žijeme dobu elektrickú. O tom niet pochyb. Bez elektriny už nenájdeme ani jednu domácnosť a do popredia sa dostávajú aj elektrické autá (štandardom je auto Tesla). Na miesta, kde nevedie elektrická sieť si berieme so sebou elektrinu v batériách, či už na chatu, do stanu alebo na ryby. Vďaka zelenému zmýšľaniu a dostupnosti sa stáva štandardom výroba elektriny z fotovoltaikých panelov. Vďaka dotáciam z projektu zelená domácnostiam sme svedkami rapídneho rozšírenia fotovoltaiky pre rodinné domy. O fotovoltaike sme písali v predošlom seriály a tento bude zameraný práve na uskladnenie vyrobenej elektriny.

Najlacnejším riešením uskladnenia energie je bojler na teplú vodu. Funguje to tak, že elektrina vyrobená fotovoltaikou je najskôr spotrebovaná v dome a až neminutý zvyšok je uložený do teplej vody (NIE NAOPAK!!!). Na presmerovanie neminutej energie sa používajú zariadenia ako Wattrouter. Ich jedinou úlohou je sledovať množstvo neminutej energie v dome a jej presmerovanie do špirály na teplú vodu (tieto zariadenia majú niekoľko výstupov a vieme nimi ovládať viacero zariadení. štandardom je 2-6 zariadení). Ak chcete mať teplú vodu z fotovoltaiky tak potom potrebujete štandardný fotovoltaický systém a reguláciu pretokov Wattrouter (alebo obdobný systém).

Z teplej vody však len ťažko vyrobíme elektrinu. V noci nemám k dispozícii elektrinu z panelov. Pri výpadku siete som aj ja bez elektriny hoci mám fotovoltaiku. Odpoveďou na tieto tvrdenia je systém s batériou (napríklad Tesla Powerwall). Sú to hybridné resp. off-grid fotovoltaiky, kde je prebytočná energia uchovávaná v batériách. Takto uskladnenú energiu môžeme potom spotrebovávať aj keď slnko nesvieti alebo keď vypadne elektrická sieť. Vieme sa rozhodnúť, či chceme batérie využívať výhradne v noci, alebo len ako záložný zdroj alebo chceme maximalizovať ich využitie a čerpať z nich energiu vždy keď nemám dostatok energie zo slnka. Môžeme ich využívať aj na optimalizáciu veľkosti hlavného ističa. (optimalizovanie veľkosti ističa alebo orezávanie špiciek využívajú najmä firmy – o tomto fenoméne peak-shaving sa dozviete viac na konci nášho seriálu).

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page