4. Sériové a paralelné zapojenie batérií...

May 3, 2018

V predchádzajúcich článkoch sme si povedali niečo o typoch batérii a priblížili sme si kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výbere batérií. Dôležitým krokom je aj výber architektúry zapojenia.

Batériový systém si môžeme do domácnosti či firmy zapojiť 2 spôsobmi a to (a) sériovo a (b) paralelne.

Pri sériovom zapojení sa systém inštaluje medzi distribučnú sieť a domovú inštaláciu (za hlavný istič), pri paralelnom zapojení sa systém pripojí na ľubovoľnom mieste v dome (kde je dostatočný prierez káblov).

 

Zapojenie domu pred batériovým systémom

Sériové zapojenie

Pri sériovom zapojení sa medzi hlavný prívod do domu a rozvádzač (skriňa s ističmi) vloží menič a následne sa.

 

Výhody:

 • pri výpadku energie v sieti je Váš dom schopný fungovať samostatne

 • riadenie systému je realizované samotným meničom bez nutnosti doplnkových elektromerov

Nevýhody:

 • nutnosť presmerovania prívodu z rozvádzača do meniča – náročnejšie (niekedy aj nerealizovateľné) stavebné úpravy

Napríklad aj Tesla odporúča zapojenie svojich Tesla Powerwall sériovo.

 

Paralelne zapojenie meniča

V takejto architektúre je menič pripojený do domovej inštalácie (v pivnici, garáži, na povale v prístavbe atď). Stačí ak je na danom mieste dostatočne silný kábel. Pri tejto architektúre je nutné inštalovať doplnkový elektromer do rozvádzača, ktorý poskytuje systému informáciu o spotrebe v dome. Systém vie potom reagovať na spotrebu reagovať nabíjaním resp. vybíjaním batérii prípadne úpravou výkonu zdroja. Batériu Tesla Powerwall je možné zapojiť aj paralelne.

 

 

Výhody:

 • jednoduchá inštalácia

 • pri poruche meniča je dom zásobovaný zo siete

 • pri jednofázovom systéme je možná konfigurácia kompenzácie fáz

Nevýhody:

 • nutnosť doplniť elektromer (nutná úprava rozvádzača)

 • nutnosť kvalitnej komunikačnej linky medzi meničom a doplnkovým elektromerom

 • pri výpadku energie v sieti je Váš dom bez energie, batérie slúžia len na ukladanie a využívanie prebytkov energie zo zdroja (najčastejšie fotovoltaiky)

 

 

Teoreticky je možná aj kombinácia týchto dvoch architektúr, no v praxi sa veľmi málo využíva. Pri kombinácii je menič zapojení paralelne so sieťou a na výstupe z meniča sú zapojené len určité spotrebiče – kritické spotrebiče.

 Záver:

Pri sériovom zapojení máte elektrinu v dome aj keď sieť nefunguje. Pri paralelnom zapojení elektrinu v dome nemáte napriek tomu, že máte batérie.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Pripravujeme

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Rajec, Slottova 942/4

 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle