top of page

Návratnosť batériového systému | Záver


​​Na záver tohto seriálu si vypočítame návratnosť batériového/ostrovného systému.


Pre určenie návratnosti potrebujeme poznať nasledovné hodnoty:

  • celkovú investíciu

  • ročný prínos pre domácnosť


Budeme teda porovnávať 3 systémy (a) štandardná fotovoltaika, (b) štandardná fotovoltaika s reguláciou, (c) ostrovná/hybridná fotovoltaika s reguláciou.


V nasledovnej tabuľke sú uvedené východiskové hodnoty, s ktorými v príklade počítame (nie sú to odporúčané hodnoty).


FVE štandard FVE štandard + regulácia ostrovná fotovoltaika

 

Spotreba EE 5.000 kWh 5.000 kWh 5.000 kWh

Cena EE 0,15 EUR/kWh 0,15 EUR/kWh 0,15 EUR/kWh

Výkon panelov 3 kWp 3 kWp 3 kWp

ročný výkon 3.000 kWh 3.000 kWh 3.000 kWh

výkon batérie 5 kWh 5 kWh 5 kWh

regulácia nie áno áno

celková investícia 6.000 EUR s DPH 6.500 EUR s DPH 10.000 EUR s DPH

dotácia 2.350 EUR s DPH 2.350 EUR s DPH 3.250 EUR s DPH

náklady domácnosti 3.650 EUR s DPH 3.650 EUR s DPH 6.750 EUR S DPH


Pri štandardnej fotovoltaike bez regulácie treba počítač s vlastnou spotrebou na úrovni 30 % (množstvo elektriny, ktoré vyrobíte a miniete doma). Zvyšných 70% odchádza zadarmo do siete. Z uvedeného vyplýva že v domácnosti vieme ušetriť približne 1.000 kWh elektriny za rok, čo je pri cene 0,15 EUR/kWh úspora 150 EUR (1.000 kWh x 0,15 EUR/kWh). Doba návratnosti takéhoto systému je 24 rokov (3.650/450).

Pri štandardnej fotovoltaike s reguláciou sa vlastná spotreba pohybuje až na úrovní 100% (podmienkou je správne nadimenzovanie veľkosti fotovoltaiky a regulácie – viac o správnej veľkosti fotovoltaiky nájdete tu). Týmto spôsobom vieme ušetriť až 3.000 kWh za rok, čo predstavuje úsporu 450 EUR. Doba návratnosti je teda 8 rokov.

Pri hybridnej/ostrovnej fotovoltaike s reguláciou (tento systém sa bez regulácie nerobí) sa vlastná spotreba pohybuje taktiež na úrovni 100%. Podobne ako v prípade štandardnej fotovoltaiky s reguláciou vieme teda ušetriť ročne až 450 EUR. Vzhľadom na vyššiu cenu je však návratnosť dlhšia – a síce 15 rokov (6.750/450). Ostrovná fotovoltaika však prináša so sebou výhodu nezávislosti a teda možnosti mať elektrinu aj v prípade výpadku. Tejto výhode pripisuje každý inú váhu, preto tu nemôžme hovoriť o presnej dobe návratnosti. Ďalej je tu emócia nezávislosti a teda možnosti v letných mesiacoch úplne vypnúť hlavný istič a fungovať celý týždeň či mesiac len na slnku a baterkách.Záver

Hybridná/ostrovná fotovoltaika nie je otázkou čisto ekonomickej návratnosti. Ak by sme sa dívali na fotovoltaiku len z pohľadu návratnosti tak jednoznačnou voľbou musí byť štandardná fotovoltaika s reguláciou, druhá voľba ostrovná fotovoltaika a na poslednom mieste štandardná fotovoltaika bez regulácie


.

Do rozhodovania ľudí však vstupuje viacero faktorov a ekonomické hľadisko je len jedno z nich. Čoraz viac ľudí pracuje z domu a v prípade výpadku elektrickej energie môžeme prísť značnú časť svojej práce, prípadne nemôžeme dlhý čas pracovať. Vtedy nadobúda ekonomické hľadisko ostrovnej fotovoltaiky úplne nový rozmer. Ak sú výpadky časté a hodina našej práce stojí 20 EUR, tak pri výpadku raz za mesiac na 2 hodiny môžeme počítať s dodatočným ročným príjmom pri ostrovnej fotovoltaike 480 EUR (12x40). Vtedy je návratnosť takéhoto systému „len“ 7 rokov.

Ďalším faktorom môže byť emócia nezávislosti. Z vlastnej skúsenosti vieme, že tento pocit je na nezaplatenie...

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page