top of page

Vysvetlenie faktúry – časť 1

Faktúry, ktoré chodia ku Vám na firmu sú pre väčšinu ľudí veľmi ťažko čitateľné. Preto si skúsme priblížiť, za čo vlastne platíte.

Cena, ktorú platíte za elektrickú energiu sa skladá z ceny za:


// elektrinu (tovar – silová elektrina),

// distribúciu elektriny.


Na grafe nižšie môžete vidieť, že až 75% ceny elektrickej energie tvorí cena za jej distribúciu. Len 25% je za samotnú energiu, ktorá vykonáva pre Vás prácu. U ostatných tovaroch (chleba, šaty, elektronika) tvorí preprava (distribúcia) priemerne len 10%. V týchto 75% nie je len samotná distribúcia, no sú tu aj iné náklady, ktoré si ďalej objasníme.

Pri jednaní o cene energie s dodávateľom energie (zoznam všetkých dodávateľov v SR nájdete tu: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-22/dodavatelia-energii-2.html) si dohadujete cenu za silovú energiu (teda za 25 percentnú zložku celkovej ceny). Jej zmena nemá teda zásadný vplyv na celkovú cenu energie, nakoľko tvorí len ¼ z celkových nákladov. Vo zvyšných 75% sa skrývajú poplatky za distribúciu. Na Slovensku máme 3 distribučné spoločnosti (Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská distribučná a.s.), ktoré sú „monopolom“ na danom území.

Rovnako ako dodávatelia energie tak aj distribútori majú v ponuke rôzne produkty (tarify). V súvislosti s odberom elektrickej energie uzatvárate teda 2 zmluvy. Jedna je s dodávateľom energie (25% ceny) a druhá s distribučnou spoločnosťou (75% ceny). Rovnako ako pri objednaní tovaru cez internet, časť ceny platíte internetovej spoločnosti za tovar a časť prepravnej spoločnosti za dovoz. V oboch zmluvách máte dohodnutý svoj produkt. Faktúra Vám príde však len od Vášho dodávateľa energie, ktorí Vám v nej vyúčtuje aj časť ceny za distribútora elektrickej energie. Túto časť ceny následne posunie miestne príslušnej distribučnej spoločnosti.

Z našich skúsenosti vieme, že správne zvolený produkt má najväčší vplyv na optimálnu cenu elektrickej energie pre Vašu prevádzku. Správne zvolený produkt (u dodávateľa ako aj u distribútora) Vám môže ušetriť až 50 % ceny. Týchto 50% sa dá ušetriť hlavne správnym nastavením:

  • hodnoty rezervovanej kapacity resp. hodnoty hlavného ističa (dohaduje sa s miestne príslušnou distribučnou spoločnosťou)

  • produktu (dohaduje sa s dodávateľom elektriny a distribútorom elektrickej energie)

  • využívania VT a NT (dohaduje sa s dodávateľom elektriny)

  • účinníka (jeho nedodržanie účtuje distribučná spoločnosť)

Väčšina skúsených dodávateľov energie má na svojich stránkach zverejnené kalkulačky pre správne nastavenie produktu.

V ďalšom článku vysvetlíme jednotlivé pojmy na faktúre.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page